header-musikaftenskolen-01

Vil du i kontakt med Musikaftenskolen?

mail til musik@musikaftenskolen.dk eller ring/sms 23 30 15 16

Kære kursister og lærere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING.

Hillerød Musikaftenskole (Hma) er nu kommet godt i gang med efterårssæsonen 2021 efter 1½ år med Corona-begrænsninger. Fra april 2021 har Hma haft en ny ledelse – Bettina Kragh, fløjtelærer/leder og Kirsten Sandberg Bloch, kursist/formand. Lederduoen fungerer foreløbig indtil generalforsamlingen. Da alle betalende kursister og undervisere er medlemmer i foreningen Hma (se nedenstående klip fra vedtægterne i gåseøjne), indbydes I derfor til:

Hillerød Musikaftenskoles Generalforsamling

Onsdag den 17. november 2021 kl. 19 på Klaverfabrikken, Fredensvej 12A, 3400 Hillerød, med flg. dagsorden:

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Bestyrelsens beretning, herunder økonomi
   4. Behandling af indkomne forslag (herunder bestyrelsens forslag om en mindre ændring af vedtægterne)
   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dog skal vedtægtsforslag være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

“Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, som inden generalforsamlingens indkaldelse er behørigt indmeldt.”

Foreningens medlemmer er de deltagere, der har tilmeldt sig et hold på Hillerød Musikaftenskole og har betalt deltagerbetaling for den igangværende sæson, eller er medlem af et hold, der betaler foreningsvis.”

Den nye ledelse vil gerne opfordre medlemmerne til at møde op og give deres input til bl.a. ønsker for fremtiden – der er muligvis også enkelte i bestyrelsen, som gerne vil afløses af nye bestyrelsesmedlemmer med mod på at videreudvikle Hma, så meld dig gerne som kandidat til bestyrelsen!

Med venlig hilsen

Bettina & Kirsten😊😊 ♫♫

 

 

 

 Alle i aftenskolens bestyrelse er aktive
enten som lærere eller elever.