header-musikaftenskolen-01

KOMMENDE BEGIVENHEDER

Onsdag 21. nov. kl. 19.30 er der musikalsk foredrag med Ida Riegels, som turnerer på cykel – med sin hjemmebyggede cello på ryggen.
Det er åbent for alle – men der er begrænset plads.
tilmelding her: anders@musikaftenskolen.dk

  Ida Riegels spiller og fortæller i Klaverfabrikken 21. nov. 19.30


Du er også velkommen til Musik-aftenskolens generalforsamling

onsdag 21. nov 2018, kl. 18.45 med denne dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning, herunder økonomi
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Eventuelt

Generalforsamlingen sker i Klaverfabrikken, Hillerød

 

 


MUSIKAFTENSKOLENS LEDER

Anders spiller selv i  Musikaftenskolen
(tværfløjte i orkestret Hafla)
Alle i aftenskolens bestyrelse er aktive
enten som lærere eller elever.