Billede er på vej.....

nordisk folkemusik

Alle instrumenter er velkomne.
Du skal kende dit instrument, ellers ingen andre forudsætninger end åbne ører og lyst til hyggeligt samvær om musikken.
Vi spiller fortrinsvis ”på øret”, men noder forefindes.

Deltagerne på dette hold kan også finde på at deltage i workshops, f.eks, med det svenske folkemusikikon Mia Marine. 
Lyt f.eks. til dette lyd-klip, hvor Mia Marine spiller Polska efter Olof Anderson - NB Kommer senere!

om læreren

Ditte Thomsen er uddannet musiklærer, og har spillet violin i mange år.
Ditte har et stort kendskab til den nordiske folkemusiktradition og har spillet med mange svenske spillemænd.

alt det praktiske

Lærer: Ditte Thomsen
Pris: 5 lørdage  450 kr.
Tid og sted: lørdage 12.30 – 15.15 i  
Klaverfabrikken for almindelige spille-lørdage.
Følgende datoer gælder for foråret 
2023:   28/1    18/2    25/3    22/4    6/5
Kontakt holdets lærer via e-mail:
ditte.thomsen@mail.dk og hør om der er ledige pladser.

Endelig tilmelding skal ske på e-mail til:
musik@musikaftenskolen.dk

tilmelding og betaling

Ved tilmelding skal du huske at oplyse:
navn, adresse, fødselsdag, e-mail  og tlf. nr.

BANKOVERFØRSEL
Betaling skal ske på følgende:
Reg: 1551 
Konto: 0000482269
Husk at anføre holdnavnet ‘​​NORDFOLK’, og dit eget navn på tilmeldingen.

tilmelding skal ske på e-mail til: musik@musikaftenskolen.dk