Praktisk information:
Undervisningen foregår primært i lokaler stillet til rådighed af Hillerød Kommune. Vi har derfor undervisning på forskellige lokationer i og omkring Hillerød.

Undervisningstider:
aftales direkte med læreren. Som udgangspunkt foregår den tidligst fra kl. 16 på hverdage.

Instrumenter:
HMA har ikke instrumenter til udlån eller leje. Du skal derfor selv skaffe instrumenter. Kontakt dog ALTID først din lærer, så I sammen kan finde den bedste løsning.

Tilmelding og Bopæl:
Bor du ikke i 3400 Hillerød, SKAL vi have hele dit cpr.nr. ved tilmelding. Dette af hensyn til kommunal tilskudsudligning. Du sender de sidste 4 cifre i en sms til 6172 7987. Hillerødborgere kan nøjes med fødselsdatoen (de første 6 cifre).

Udmeldelse:
Sker på mail til musik@musikaftenskolen.dk og også til læreren.

Betaling af kursusafgift:
Kig under dit kursusvalg. Der finder du det beløb, du skal betale for kurset. Beløbet skal overføres via bankkonto. Se under det du vil gå til, der finder du alle oplysninger. Kursusafgiften betales forud for et helt forløb. Efter 2 gange refunderes ikke, da læreren får løn for resten af kursusperioden. Melder man sig ud inden kursusstart, refunderes afgiften.

Bank:
Alle indbetalinger foretages via bank: 
Reg : 1551 Konto: 0000482269

Sygdom/Aflysning:
Hvis du som kursist er forhindret, så meld afbud direkte til din lærer hurtigst muligt. Du modtager ikke refusion for din aflyste lektion. Aflyser din lærer, forsøges lektionen erstattet senere. Ved længerevarende aflysninger kontaktes du af ledelsen.

Ferier:
HMA følger Hillerød-skolernes ferier:
Påskeferie 1/4 - 10/4
St. Bededag 5/5
Kr. Himmelfart 18/5 
Fridag 19/5 2.
Pinsedag 29/5
Grundlovsdag 5/6
Sommerferie 24/6